برند مارکت
جمعه بیست و هشتم آذر ماه 1393
جستجو برای علامتهای تجاری ثبت شده

در صورتی که شما مایل هستید علامت تجاری را به ثبت برسانیدو میخواهید قبل از ارسال اظهارنامه ثبت آن علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی از اینکه آن علامت عینا توسط شخص و یا شرکتی قبلا به ثبت رسیده یا خیر مطلع شوید میبایستی جدول زیر را به دقت تکمیل و بر روی دگمه ثبت درخواست کلیک نمایید. برای اقدام لازم بر روی علامت مورد درخواست شما بایستی مبلغ /000/200 ریال به حساب شماره 190658339 جام بانک ملت به نام شرکت بهکار گستر کیان واریز و شماره فیش واریزی را در جدول زیر وارد نمایید پس از تایید آن حداکثر طرف 3 روز نتیجه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

توجه 1 - این جستجو فقط برای اسامی ثبت شده مقدور میباشد و امکان جستجوی اشکال میسر نیست.

توجه 2- این جستجو فقط برای علامتهای تجاری ثبت شده بعد از سال 1382 میسر میباشد و امکان جستجوی علامتهای ثبت شده قبل از سال 1382 مقدور نمیباشد.


نام :  
نام خانوادگی :  
علامت مورد جستجو :  
موضوع علامت مورد نظر :
تلفن ثابت :  کد شهر :
تلفن همراه :  
ایمیل :    
شماره ی فیش پرداختی :  
Home |  Buy |  Sale |  Search |  Brands |  Provision |  Countact |  About